Έξυπνη μετατροπή εξάτμισης για 1100/1200

Όπως είναι εύκολο να διακρίνει κανείς η εξάτμιση από 900/1100/1200 κόβεται στην άκρη του θαλάμου διαστολής και σφραγίζεται. Στη συνέχεια ανοίγεται κατάλληλη οπή από την εμπρός πλευρά για να τοποθετηθεί το άκρο του σωλήνα που θα την ενώνει με το waterbox του 800 SX-R. Κατά αυτό τον τρόπο γίνεται πιο αθόρυβη και αποτελεσματική η λειτουργία του μοτέρ. Επιπλέον, τοποθετούνται δύο επιπλέον ρουξούνια για την παροχή και την εξαγωγή της ψύξης που απαιτείται για την εξάτμιση. Βέβαια το ερώτημα παραμένει αν χρειάζεται να «αδειάσει» κανείς ελαφρώς το waterbox. Φωτ.: Jeff Hasty

error: Content is protected !!