Για το καπάκι

Κλείστρο ασφαλείας για τα Aftermarket καπάκια των ορθίων και του SuperJet σχεδίασε η Blowsion. Κατά αυτό τον τρόπο ασφαλίζεται καλύτερα το καπάκι στο πίσω μέρος του. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται διαφορετικοί κινητήρες, ή aftermarket εξατμίσεις κ.λ.π. απαιτείται και η διαφορετική θέση άλλων εξαρτημάτων που είναι πιθανό να βρίσκονται σε πιο ευπαθή θέση. Είναι διαθέσιμο από την Blowsion σε πλούσιους χρωματισμούς.

error: Content is protected !!