Προμοτάρει αγώνες η Hot Products USA

Από σήμερα η Hot Products USA κολλάει το εικονιζόμενο αυτοκόλλητο σε όλα της τα πακέτα που φεύγουν ως αποστολή προς τους πελάτες και διανομείς της εταιρείας με στόχο να διαφημιστούν περισσότερο οι δύο αυτοί αγώνες, οι Τελικοί του Παγκοσμίου καθώς και ο μελλοντικός αγώνας Annual Hot Products IJSBA Mark Hahn Memorial Havasu 300 Presented by Yamaha που θα γίνει το Φεβρουάριο του 2019. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τους δύο αυτούς αγώνες δείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες: : www.ijsba.com and www.markhahn300.com

error: Content is protected !!