Προσοχή στη λεπτομέρεια

Η Bun Freestyle από παλιά είχε φτιάξει κάποια εκπληκτικά πλήρως ρυθμιζόμενα τιμόνια. Προσέξτε τη λεπτομέρεια της κατασκευής και στο εικονιζόμενο.

error: Content is protected !!