Τιμόνια από την High Speed Industries

Παίρνουν και δίνουν οι επιλογές από τους κατασκευαστές των ρυθμιζόμενων κατασκευαστών. Νέο προϊόν από την High Speed Industries σε πλούσιες χρωματικ΄ς επιλογές. Στο χρώμα του αλουμινίου στα 525 δολάρια και σε διαφορετικό χρώμα στα 595 δολάρια. Περισσότερες πληροφορίες για οποιαδήποτε παραγγελία στο highspeedind@gmail.com

error: Content is protected !!