Χρηστικό φορτηγό

Εικόνα από την Ιαπωνία που δείχνει ξεκάθαρα πως κάνουν τις δουλειές του οι άνθρωποι χωρίς να παιδεύονται. Σωστός και πρακτικός τρόπος στη σχεδίαση του μικρού φορτηγού για να μπορούν να φορτωθούν και να ξεφορτωθούν κούτες συσκευασμένων jet ski. Τελικά, είναι πολύ μπροστά οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα.

error: Content is protected !!