Όργανα σε άλλη θέση

Αλλαγή στη θέση των οργάνων του Yamaha είχε κάνει ο μηχανικός του Alain Martin με στόχο να τοποθετήσει σε καλύτερο ορατό σημείο το απαραίτητο για τις ανάγκες του Akropolis Jet Raid, GPS. Κατά συνέπεια στο καπάκι του μικρού αποθηκευτικού χώρου κατέληξε το oem ταμπλό των οργάνων μαζί με το όργανο της κατανάλωσης του καυσίμου. Το τελευταίο είναι ένα απαραίτητο όργανο που παρόλα αυτά μόνο ο Martin χρησιμοποιεί σε κάθε σκάφος του. Το GPS με την μεγάλη και ευκρινή οθόνη βρήκε τη θέση του στην κλασσική θέση των οργάνων του Yamaha.

error: Content is protected !!