>Οι κανόνες των Four Stroke Runabout Limited

Στις αρχές Ιουλίου η IJSBA ανακοίνωσε τους ολοκληρωμένους κανονισμούς που αφορούν την κατηγορία Four Stroke Runabout Limited. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφερθούν σε αυτούς τους κανόνες που αποτελούν συμπληρωματικοί των κανονισμών για την κατηγορία Runabout Stock Class Four Stroke, όσον αφορά τα personal water craft που διαθέτουν ατμοσφαιρικούς κινητήρες. Τα ατμοσφαιρικά τετράχρονα μπορούν να συμμετάσχουν στις κατηγορίες Runabout 1200 Limited, Runabout Four Stroke Limited και στη Runabout Open. Τα τετράχρονα Runabout τα οποία είναι βελτιωμένα με βάση αυτούς τους κανονισμούς και διαθέτουν Superchargers ή Turbochargers μπορούν να πάρουν μέρος στις κατηγορίες Runabout Four Stroke Limited και Runabout Open. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο web site, www.ijsba.com.

error: Content is protected !!