Οι κωδικοί των κεφαλών των Kawasaki 750

Οι κεφαλές των μοτέρ των 750cc της Kawasaki  φέρουν ένα γράμμα στο άνω μέρος τους ανάλογα από το ποιόν κινητήρα προέρχονται. Ο γράμμα δηλώνει την χωρητικότητα σε cc του κάθε θαλάμου καύσης. Παρατηρεί κανείς λοιπόν τις αξιοσημείωτες διαφορές που υπάρχουν αφού η χωρητικότητα κυμαίνεται από 27cc έως 31,9cc. Επιπλέον, οι κινητήρες των 750cc είχαν διαφορετικό χρονισμό όσον αφορά τη σχεδίαση και το ύψος τη θυρίδας εξαγωγής.

error: Content is protected !!