Πωλείται MSD για SuperJet

Η εικονιζόμενη ηλεκτρονική μονάδα μαζί με το βολάν και τους πολλαπλασιαστές είναι τύπου total loss (κοινώς δεν φορτίζει την μπαταρία) και χρησιμοποιείται σε βελτιωμένους κινητήρες Yamaha SuperJet, Ο ιδιοκτήτης της ζηταει 1500ευρώ για αυτή όπως παρουσιάζεται πλήρως στην εικόνα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε μέσω e-mail (iptamenos1@hotmail.com).

error: Content is protected !!