Γάστρες με κοινά στοιχεία

Οι δύο εικονιζόμενες γάστρες έχουν μία διαφορά 25 ετών μεταξύ τους ωστόσο, τα κοινά τους στοιχεία είναι πολλά παρόλο ότι ο τύπος του σκάφους είναι διαφορετικός. Να όμως που η Yamaha αποφάσισε να δανειστεί από το ταπεινό Blaster πολλά από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δημοφιλούς γάστρας του. Παρόλα αυτά δεν είναι λίγοι οι κορυφαίοι αναβάτες και παγκόσμιοι πρωταθλητές των ορθίων που βρίσκουν το νέο τετράχρονο αδιάφορο όσον αφορά την αγωνιστική του χρήση. Φωτ.: Uel Mc Clintock

error: Content is protected !!