Διαθέσιμος πλέον ο κατάλογος της Hot Products USA

Ο φετινός κατάλογος της Hot Products USA είναι πλέον διαθέσιμος από την Αμερικανική εταιρεία και θα αποσταλεί στους αποκλειστικούς διανομής της σε κάθε χώρα. Παράλληλα θα δοθεί και ο επίσημος τιμοκατάλογος όλων των προϊόντων της εταιρείας. Ο κατάλογος είναι επιπλέον διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας HotProductsUSA.com καθώς και παλαιότεροι κατάλογοι μέχρι το έτος 2002. Ο νέος τιμοκατάλογος είναι επιπλέον διαθέσιμος σε μορφή excel και μπορεί να σταλεί στους επίσημους συνεργάτες της εταιρείας αφού επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο της εταιρείας Scott Saito.

error: Content is protected !!